PRIVACY VERKLARING

Welkom op onze privacy pagina. Wanneer u gebruikt maakt van onze contactpagina, vertrouwd u ons uw gegevens toe. Deze privacy policy is bedoeld om u te laten begrijpen welke data wij gebruiken en opslaan, waarom we dat doen, wat we er mee doen en hoe lang we deze opslaan. Dit is belangrijke informatie; wij hopen dat u er de tijd voor neemt om het zorgvuldig door te nemen. We hebben geprobeerd een en ander zo simpel als mogelijk te houden.

Allcad BV verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uitbrengen van offerte
 • Opdrachtbevestiging
 • Advies en informatievoorziening
 • Opnemen en onderhouden van contact
 • Verstrekken van projectgegevens bij aanvraag vergunning
 • Financiële administratie

Allcad BV streeft ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie te bewaken.

Allcad BV verwerkt de persoonsgegevens van haar (potentiële) cliënten en relaties zorgvuldig en met inachtneming van wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer (privacy). Allcad BV verwerkt de volgende gegevens welke in het kader van de dienstverlening (bouwkundig advies) aan haar wordt verstrekt:

 • Naam, bedrijfsnaam of projectnaam
 • Adres
 • Telefoonnummer, mobiel nummer, faxnummer
 • Mailadres en/of website
 • Inschrijving KvK
 • BTW-nummer

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken of om bezwaar te maken. U kunt uw verzoek daartoe zenden aan administratie@allcad.nl. Wij wijzen u hierbij tevens op uw recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Allcad BV verkoopt uw gegevens niet aan derden. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op ons rust of wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Met betrekking tot de informatieveiligheid worden uw gegevens opgeslagen in een beveiligd netwerk welke met behulp van een firewall en up-to-date anti-virus software tegen aanvallen van buitenaf wordt beschermd. Daarnaast hanteert Allcad BV een zorgvuldig gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op haar systeem en zijn de medewerkers geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In geval van een datalek volgt Allcad BV de beleidsregels meldplicht datalekken welke is opgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Allcad BV maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. Google Analytics levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee Allcad BV haar website voortdurend kan verbeteren en optimaliseren voor bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of bezoeker. Google kan deze gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de gegevens namens Google verwerken. Allcad BV heeft hier geen invloed op en heeft Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Allcad BV heeft Google Analytics in ieder geval conform de privacy wetgeving ingericht.